I dagens rapport fra Nordea forteller analytiker Ole Håkon Eek-Nielsen hva vi kan forvente oss av dagens økonomiske nyheter fra Storbritannia og USA.- Fra Storbritannia får vi BNP-tall. Vi forventer at disse vil bli dyster lesning med en vekst på 0,4 prosent i 3. kvartal, godt under trenden på 0,6 prosent. Svake BNP tall kan også presse sentralbanken nærmere kvantitative stimuli på samme måten som for Fed i USA. Dette ble da også foreslått av en av komitemedlemmene på forrige rentemøte i Bank og England, sier analytikeren.- Fra USA får vi boligprisindeksen S&P/Case-Shiller. Vi forventer et fall i prisene for august med 0,1 prosent, konsensus venter minus 0,2 prosent. Videre får vi også konsumenttillitsindeksen. Her venter vi en observasjon på 50, opp fra 48.5 i september, avslutter analytikeren.