I dagens rapport fra Investtech beskrives Sandnes Sparebank og Telenor som kjøpskandidater mens SAS får en svak salgsanbefaling.
- Sandnes Sparebank ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. En videre positiv utvikling innenfor denne indikeres. I august falt kursen tilbake fra motstanden i taket av trendkanalen, men den reagerer nå opp og har brutt motstanden ved 94 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert på kort sikt, og økende volum styrker kjøpssignalet. Kursen kan gjerne gå til motstanden ved 120 kroner i løpet av tre måneder. Ved reaksjoner tilbake, ligger det god støtte ved 94 kroner og ved 86 kroner. Selskapet er svakt positivt på innsidehandler etter at en direktør kjøpte 4.000 egenkapitalbevis i august. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Telenor ligger i en svakt stigende trend på mellomlang sikt, og videre utvikling i samme retning indikeres. Det er gitt kjøpssignal fra en liten rektangelformasjon, men det ligger motstand ved ca. 96,00 kroner, så på kort sikt bør man avvente noteringer over dette nivået. Aksjen er positiv på innsidehandler. Selskapet legger fram resultat onsdag 27. november. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- SAS AB har den fallende trendkanalen, og går nå sidelengs i en rektangelformasjon med støtte ved 21,31 kroner og motstand på 23,68 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Ingen klar vurdering. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, avslutter Taugbøl.Onsdag morgen ble det kjent at Telenor fikk et resultat etter skatt på 1.771 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 3.786 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 1.783 millioner kroner.