I dagens rapport fra Investtech beskrives Schibsted og Sparebanken Øst som kjøpskandidater mens Frontline får en salgsanbefaling.-Schibsted viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal, og videre positiv utvikling indikeres. Aksjen er i chart-high og det er dermed lite motstand over dagens nivå. Det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen, samt horisontal støtte ved 145 kroner. RSI er overkjøpt, men så lenge RSI-kurven ikke vender ned, anses ikke dette å svekke aksjen. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.-Sparebanken Øst ligger i en tilnærmet horisontal trend, men reagerer nå opp fra støtten ved 34.80 kroner på økende volum. Videre oppgang indikeres, og det er lite motstand over dagens nivå. Positiv volumbalanse styrker egenkapitalbeviset ytterligere. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.-Frontline har gitt salgssignal fra flere formasjoner siden i sommer, og aksjen ligger nå en fallende trendkanal. Det er motstand opp mot taket av kanalen. På kort kan aksjen falle videre ned mot støtten ved 140 kroner, mens det på lengre sikt indikeres videre nedgang innenfor trenden. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Volumbalansen er også negativ, noe som bekrefter trendbildet. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.