Procter & Gamble melder om et resultat etter skatt, for videreført virksomhet i regnskapsmessig 1.kvartal, på 3,08 milliarder dollar, mot 3,3 milliarder dollar i samme periode året før.Selskapet fikk et resultat pr aksje på 1,02 dollar, mot 1,06 dollar pr aksje ved samme korsvei i fjor. Ifølge Thomsom Financial var det ventet et resultat på 1,00 dollar. Selskapet hadde guidet et resultat pr aksje på 0,97 til 1,01 dollar.Driftsinntektene i perioden økte med to prosent til 20,1 milliarder dollar, fra fjorårets 19,8 milliarder dollar. P&G fikk et driftsresultat på 4,5 milliarder dollar i regnskapsmessig 1.kvartal 2010, mot 4,4 milliarder dollar i regnskapsmessig 1.kvartal 2009.Her er