Orkla selger de heleide skogselskapene Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS til Statskog for totalt 1.725 milliioner kroner. Prisen ble satt gjennom en bred prosess med stor konkurranse og flere attraktive bud.Salget omfatter ca 1,1 millioner dekar, hvorav ca 750 000 dekar produktiv skog. Borregaard Skogers eierandel i Statskog-Borregaard Skogsdrift (SB Skog) omfattes også av transaksjonen.Avtalen er inngått med forbehold om Stortingets godkjennelse. Gjennomføring forutsetter også at Konkurransetilsynets godkjennelse foreligger.Skogen skal være bokført til 300 millioner kroner i Orklas regnskaper og salget gir følgelig en gevinst på drøyt 1,4 milliarder kroner.