Oslo Axess-selskapet Dannemora Mineral melder om et resultat før og etter skatt på minus 12,7 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2010, mot minus 5,7 millioner svenske kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 1,07 kroner, mot minus 0,73 ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 13,3 millioner svenske kroner, mot minus 5,7 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 13,4 millioner svenske kroner, sammenlignet med 0,7 millioner kroner i 3. kvartal 2009.Dannemora Mineral hadde en kontantbeholdning på 257,3 millioner svenske kroner ved utløpet av kvartalet.