Knut Brundtland har kjøpt 500.000 aksjer i ABG Sundal Collier gjennom sitt selskap Giotto AS.Kjøpet er gjort gjennom en forward-kontrakt med løpetid til 1. juni 2013 til 6,37 kroner per aksje.Totalt har ABG-partnerene ingått forward-kontrakter for 68.210.750 aksjer med oppgjør i perioden 2011-2013.