Resultat:Makro:Annet:Utenlandske:Kilder: TDN Finans, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oslo Børs.
Prosafe Production: Resultat per 3. kvartal.Japan: Handelsbalanse september ØMU: M3 september, kl. 10:00 ØMU: Industriordre august, kl. 11:00 USA: Bruktboligsalg september, kl. 16:00SSB: Statsregnskapets inntekter og utgifter, budsjett, kl. 10:00Prosafe Production: Ekstraordinær generalforsamlingHjellegjerde: Ekstraordinær generalforsamlingAluminium Corp of China, CF Industries, China Unicom, Harris, Sony, TeliaSonera, Texas Instruments