Storbanken DnB NOR melder om et resultat etter skatt på 3.038 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 1.760 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge SME Direkt var det ventet et resultat på 2.865 millioner kroner.Driftsresultat før skatt ble 4.157 millioner kroner mot 2.762 millioner kroner året før. Her var det ventet et resultat på 3.894 millioner kroner.Netto renteinntekter ble 5.978 millioner kroner, mot 5.740 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 5.871 millioner kroner.Sum inntekter landet på 9.294 millioner kroner mot 9.691 millioner kroner i fjor. Her var det ventet 9.385 millioner kroner.DnB Nor Markets fikk et resultat før skatt på 813 millioner kroner i tredje kvartal 2010, sammenlignet med 1.120 millioner kroner i samme kvartal året før.Totale inntekter var 1.279 millioner kroner (1.575), mens driftskostnadene var 466 millioner kroner (455). Kundeinntektene var 676 millioner kroner, noe som tilskrives lavere obligasjonshandelsinntekter.