Styret i Grenland Group ASA har i dag besluttet at det skal forberedes en fortrinnsrettsemisjon i selskapet på 50-100 millioner kroner med ambisjon om gjennomføring i fjerde kvartal 2010. Kapitalen som innhentes i forbindelse med emisjonen vil styrke selskapets kapitalstruktur samt finansiere fremtidig arbeidskapitalbehov.Selskapet har engasjert Arctic Securities ASA som finansiell rådgiver og tilrettelegger ved emisjonen. Vilkårene i og størrelsen på emisjonen vil bli endelig fastsatt av styretDN skrev mandag at Grenland Group sliter med en rentebærende gjeld på 153 millioner kroner. I andre kvartal brøt selskapet lånebetingelsene med Handelsbanken og fikk frist til slutten av oktober med å tilfredsstille bankens krav.- Alle ser at selskapet er i en vanskelig situasjon. Vi er fremdeles i en konstruktiv dialog med selskapet for å finne en løsning, sa Jan-Egil Hafredal i Handelsbanken Skien til avisen.Styreleder Otto Søberg uttalte til avisen at man er midt i en prosess der man forhandler med banken.- Dette gjelder selskapets kapitalsituasjon og er et samarbeid mellom styret og ledelsen. Jeg kan ikke kommentere spekulasjoner rundt en eventuell emisjon, sa Søberg.Det gikk spekulasjoner om at Grenland Group ønsket å hente inn 100 millioner kroner.