Finansavisens innsideportefølje fortsetter den gode trenden, og rykket ytterligere fra markedet sist uke - selv om den steg beskjedne 0,8 prosent. Til sammenligning la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,2 prosent.Innsidens forsprang til markedet økte dermed til 20,1 prosentpoeng, og porteføljen er nå opp 27,0 prosent for året.
Sevan Marine bestSevan MarineAcergySeabird ExplorationQuesterreKongsberg Automotive
Innside-porteføljenInnside-porteføljen
SelskapSelskapInnInnKjøps-kursKjøps-kursS. loss (85%)S. loss (85%)Forr. ukeForr. ukeSiste kursSiste kursAvk. totaltAvk. totaltAvk. siste ukeAvk. siste uke
Sevan MarineSevan Marine30.07.1030.07.106,176,175,245,246,796,797,467,4620,90 %20,90 %9,90 %9,90 %
AcergyAcergy30.07.1030.07.10101,30101,3086,1186,11115,70115,70118,30118,3016,80 %16,80 %2,20 %2,20 %
Kongsberg A.Kongsberg A.24.09.1024.09.103,703,703,153,154,464,464,394,3918,60 %18,60 %-1,60 %-1,60 %
QuesterreQuesterre08.10.1008.10.1010,0510,058,548,5410,9810,9810,1310,130,80 %0,80 %-7,70 %-7,70 %
Seabird Expl.Seabird Expl.27.08.1027.08.102,012,011,711,712,812,812,852,8541,80 %41,80 %1,40 %1,40 %
Differansen:Differansen:
Innsidep.Innsidep.H. ind.H. ind.Diff.Diff.
Siste ukeSiste uke0,80 %0,80 %0,20 %0,20 %0,60 %0,60 %
Hittil i årHittil i år27,00 %27,00 %6,90 %6,90 %20,10 %20,10 %
Ukens beste aksjer ble i særklasse , som la på seg 9,9 prosent. Aksjen har nå steget 21 prosent siden den ble tatt inn i slutten av juli, og avisen peker på det positive momentet i offshore. og bidro også positivt, med oppganger på hhv. 2,2 og 1,4 prosent. Sistnevnte er nå opp 41,8 prosent siden den ble tatt inn i porteføljen i slutten av august., ble ukens styggeste aksje, og falt hele 7,7 prosent. trakk ned 1,7 prosent.Det gjøres ingen endringer denne uken.