En milliard kroner dårligere denne gang

Analytikerne forventet større inntekter for Norsk Hydro i Q3 i år enn tilfellet var i fjor men likevel dårligere resultat etter skatt. De fikk rett. Selskapet taper nå penger.

Toppsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg - Foto: Berit Roald / Scanpix
Børs
Selskapet Norsk Hydro melder om et resultat etter skatt på -63 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 1.001 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 503 millioner kroner.Resultat per aksje ble -0,07 kroner, mot 0,79 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,32 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 56 millioner kroner, sammenlignet med 1.708 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 799 millioner kroner.Driftsresultatet ble 274 millioner kroner, mot 719 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 841 millioner kroner.Sesongmessig lavere salg, svakere underliggende resultater fra virksomheten for alumina og råmaterialer, og tap for joint venture-selskapet Qatalum trakk de underliggende resultatene ned.Driftsinntektene beløp seg til 18.424 millioner kroner, sammenlignet med 16.795 millioner kroner i 3. kvartal 2009. Analytikernes forventninger lå her på 19.672 millioner kroner.- De grunnleggende forholdene i markedet viser tegn til bedring, men salgsvolumene er lavere, noe som er i tråd med de vanlige sesongsvingningene i markedet. Basert på en etterspørsel etter aluminium som har vært høyere enn forventet i de ni første månedene, venter vi at veksten i etterspørselen utenfor Kina vil bli om lag 17 prosent i 2010 sammenliknet med 2009, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding.