Sparebank 1 SR-Bank har fått tillatelse fra Finansdepartementet til den planlagte sammenslåingen med e Kvinnherad Sparebank, opplyses det i en melding.26. mai ble det kjent at SR-Bank hadde signert en avtale om å overta Kvinneherad Sparebank for 348 millioner kroner."Etter avtaleverket er det et vilkår for sammenslutning at SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank/SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad gis skattelempe av Finansdepartementet ved overføring av aktiva og passiva fra Kvinnherad Sparebank til SpareBank 1 SR-Bank mot oppgjør i egenkapitalbevis", heter det.De to bankene håper transaksjonen gjennomføres fra 1. november.