Hardkjøret mot Statoil-ledelsen i spørsmålet om organisering av verneombudene skyldes primært en strid mellom YS-foreningen Safe og LO-forbundet Industri Energi.Uenigheten mellom de to er ikke av ny dato, men den er trappet opp etter fusjonen mellom oljedivisjonen i Hydro og Statoil for noen få år siden. Nå er den største oljefagforeningen i Norge lei av anklagene som den oppfatter som en nedrakking av «Hydro-kulturen» i selskapet, skriver Dagens Næringsliv.Leder for Statoils sokkelansatte i LO-forbundet Industri Energi, Steinar Stamnes, sier sikkerhetsnivået ikke er dårligere på gamle Hydro-plattformer enn på gamle Statoil-plattformer. Han reagerer på at enkelte Safe-tillitsvalgte rakker ned på sjefer som kommer fra gamle Hydro.-Det er klart det blir et dårlig klima når noen blir pekt på som dårligere ansatte enn andre, sier Stamnes, som selv kom fra Hydro-siden før fusjonen.Han føler seg sikker på at de mange utspillene gjennom media skyldes at Safe har en annen agenda enn sikkerhet.Det handler om en omkamp om hele driftsstrukturen på norsk sokkel og om verneombudsstrukturen på noen få plattformer. Om denne strukturen har man klart å avholde hele 17 møter, sier Stamnes. (©NTB)