IGE Resources har mottatt bekreftelser på interesse fra flere mulige investorer i forbindelse med nikkelprosjektet Rönnbäcken i Sverige, går det frem av en børsmelding.Det var i august at selskapet engasjerte Hatch Corporate Finance til å gjennomføre en prosess for å sikre en ny investor - hvis deltagelse vil bli strukturert gjennom investering i et datterselskap av IGE.Den tilførte kapitalen vil bli brukt til å fullføre en pre-feasibilitystudie for Rönnbäcken, og arbeidet med studien er alt påbegynt. Studien er kostnadsberegnet til 15 millioner dollar.- Dette bekrefter selskapets sterke tro på verdipotensialet i dette nikkelprosjektet. Vi regner med at due diligence-prosessen starter umiddelbart og at den vil pågå inn i 1. kvartal 2011. Gjennom denne prosessen vil vi identifisere den beste finansielle løsningen for videre utvikling av prosjektet til beste for våre aksjonærer, sier adm. direktør Tomas Fellbom i en kommentar.