I ukens rapport fra Terra Markets ser analysesjef Stig Myrseth nærmere på de siste tiltakene fra amerikanske Federal Reserve.- Vil Federal Reserves kvantitative lettelser lede til en trippel boble i aksjer, råvarer og obligasjoner? Kanskje. Historien viser at det er farlig å undervurdere effekten av likviditet. Mens amerikanske myndigheter febrilsk prøver å trykke gasspedalen lengre inn, er problemstillingen omvendt i Kina. Myndighetene frykter inflasjon og bobler, og i forrige uke ble renten hevet for første gang på tre år, sier Myrseth.- Bør dette bekymre oss? Nei, fordi den kinesiske sentralbanken uansett er kraftig på etterskudd. Den myndighetsfastsatte utlånsrenten er på 5,5 prosent mens innskuddsrenten er 2,5 prosent. I en økonomi som vokser med 10 prosent årlig og har en inflasjon på 3,6 prosent, ville et mer passende rentenivå være på 12-15 prosent. Med andre ord er den kinesiske pengepolitikken fortsatt hyperekspansiv, sier analysesjefen.- Skal temperaturen falle vesentlig i kinesisk økonomi, kreves langt sterkere lut. Vi heller mot at høykonjunkturen vil fortsette inntil et større inflasjonsutbrudd materialiserer seg. Først da vil myndighetene trekke i nødbremsen. Foreløpig er vi ikke der, men galopperende matpriser sammen med en rødglødende økonomi vitner om at inflasjonsfaren er økende, sier Myrseth.- Med pengetrykking i USA og høykonjunktur i Kina er bakteppet for Oslo Børs gunstig. Som om ikke dette var nok, er norske aksjer verdsatt under historisk snitt både vurdert ut fra P/E og pris/bok. Så lenge det asiatiske lokomotivet dundrer videre og Federal Reserve øker pengemengden, er det vanskelig å være negativ til aksjer og råvarer, avslutter Myrseth.