Styret i Gjensidige Forsikring har besluttet å sende en søknad om børsnotering til Oslo Børs, opplyses det i en melding.Forsikringsselskapet tar sikte på å bli notert på børsen i løpet av året, under forutsetning av at markedsforholdene er tilfredsstillende.Gjensidigestiftelsen, som i dag eier Gjensidige Forsikring, har planer om å selge opp mot 40 prosent av sine aksjer i selskapet.Ifølge Reuters estimerte analytikere i slutten av oktober en verdi på Gjensidige på mellom 1,3 og 2 ganger bokført verdi av egenkapitalen. Per juni var denne på 21,2 milliarder kroner, noe som i så fall priser selskapet til mellom 27,4 og 42,2 milliarder.Et salg av 40 prosent av aksjene i Gjensidige vil i så fall, ifølge nyhetsbyrået, innebære et aksjesalg på mellom 11 og 16,9 milliarder kroner.