Det bekreftet sentralbanksjef Svein Gjedrem da han onsdag svarte på spørsmål i tilknytning til presentasjonen av årets siste pengepolitiske rapport.Sentralbanksjefen gjorde imidlertid et klart unntak for de som er blitt arbeidsledige på grunn av finanskrisen. Heldigvis er det relativt få i Norge der langt de fleste forbrukerne har hatt glede av en ekstraordinær lav prisstigning.I tillegg til lave priser har også nordmenn fått redusert lånerenta og dermed har alle med lån fått en bedre realinntekt på kort sikt. Hvor lenge dette vil vare er det neppe noen som våger å mene noe bestemt om, men sentralbanksjefen bekreftet at lav prisstigning under inflasjonsmålet kan vare lenge. Større usikkerhet knytter det seg til hvorfor de lange rentene er så lave.