Fredag 29. oktober er det åtte nye aksjer i Investtechs Norden Topp 10. Listen består dermed av seks svenske, to norske, en dansk og en finsk aksje.Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder.
1. Sandvik AB(SAND.ST) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 105.2 (0.2)2. Schibsted(SCH.OL) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 160 (1)3. MTG B(MTGB.ST) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 480 (-0.9)4. Höganäs AB ser. B(HOGAB.ST) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 237.5 (2)5. Novozymes B(NZYMB.CO) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 730 (41)6. Fortum(FUM1V.HEX) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 20.64 (0.21)7. Lundin Mining Corp.(LUMISDB.ST) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 41.96 (-0.33)8. Acergy(ACY.OL) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 118.1 (3.3)9. TeliaSonera AB(TLSN.ST) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 55.85 (0.5)10. Swedish Match AB(SWMA.ST) - 28. okt 2010. Siste sluttkurs: 186 (-1.6)
Sandvik AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 103 kronor. Videre oppgang til 126 kronor eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 105 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 105 kronor vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Schibsted ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 148 kroner og motstand på 165 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 146 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 146 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. MTG B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 477 kronor. Videre oppgang til 570 kronor eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 460 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Höganäs AB ser. B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 186 kronor og motstand på 250 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 225 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 225 kronor ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Novozymes B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 660 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Fortum ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 19.60 euro. Videre oppgang til 21.55 euro eller mer er signalisert. Kursen har også brutt gjennom taket ved 20.54 euro i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 24.17 euro eller mer. Aksjen har støtte ved ca 19.20 euro. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Lundin Mining Corp. har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har tatt ut objektivet ved 43.29 kronor etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved ca 41.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Acergy ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen tester støtten ved ca 118 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt. TeliaSonera AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger nå imidlertid nær taket i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 55.14 kronor. Videre oppgang til 57.86 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 54.20 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Swedish Match AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 183 kronor. Videre oppgang til 189 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 178 kronor. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.