DiaGenic melder om et resultat før og etter skatt på minus 9,6 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot minus 9,3 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,14 kroner, mot minus 0,17 kroner ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble negativt med 9,6 millioner kroner, mot minus 9,3 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 8.000 kroner, sammenlignet med null i 3. kvartal 2009.Som et av hovedpunktene i rapporten trekker selskapet frem at pågående diskusjoner "med flere ledende farmasøytiske selskaper og selskaper innen bildediagnostikk utvikler seg i henhold til planen" om bruk av DiaGenics produkter, teknologi, IP og biobank til kliniske studier innen området CNS.