Intex dropper utbyttefest

På bakgrunn av den endrede aksjonærstrukturen i selskapet, dropper Intex Resources forslaget om kapitalnedsettelse og utbetaling til aksjonærene.

Erlend Grimstad. Foto: Scanpix
Børs

Styret i Intex Resources ASA offentliggjorde i selskapets halvårsrapport av 27. august 2010 at man ville fremme et forslag om kapitalnedsettelse og utbetaling til aksjonærene for en ekstraordinær generalforsamling i nærmeste fremtid."Styret har nå gjennomgått spørsmålet på nytt, og har på bakgrunn av den endrede aksjonærstrukturen i selskapet besluttet å stille saken i bero. Dette innebærer at det ikke vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling slik det fremgikk av selskapets halvårsrapport", heter det i en melding fra Intex.

Nyheter
Børs