- Så lenge oppdrettslaks produseres i åpne anlegg til havs er en sameksistens mellom denne og villaks tilnærmet umulig, sier seksjonsleder ved Vetrinærinstituttet, Tor Atle Moe til DN.- Jeg tror ikke vi får bukt med lakselus og smitteproblemer før vi får smitteadskillelse mellom oppdrettsanleggene, og mellom oppdrett- og villfisken. Han kan likevel ikke svare på om lukkede anlegg er løsningen.En rekke politikere er villige til å ofre villaksen til fordel for oppdrettslaksen. Og de får støtte fra admininstrerende direktør, Geir Andreassen, i oppdrettsorganisasjonen FHL.- Det er viktig å få frem at oppdrettsnæringen driver matproduksjon, mens villaksnæringen produserer opplevelser, sier Andreassen. Han mener man må velge mellom disse hvis man ikke får til bedre sameksistens.