Posten melder om et resultat før skatt for videreført virksomhet på 615 millioner kroner for 3.kvartal 2010, sammenlignet med 105 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 630 millioner kroner, mot 145 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 5.342 millioner kroner, sammenlignet med 5.382 millioner kroner i 3. kvartal 2009. Selskapet forklarer inntektsnedgangen med volumfall i post og logistikk.Her er og