Lufthansa Group høyner guiding for inntektsutviklingen i selskapet i 2010. De venter nå å få et driftsresultat for hele året på over 800 millioner euro, melder TDN Finans.Flygiganten meldte om driftsinntekter på 20,2 milliarder euro per 3.kvartal 2010. Det er en økning på 24,9 prosent på årsbasis.