I dagens rapport fra Apollo Markets omtales Kongsberg Automative som dagens case. Samtidig får Golden Ocean, RCCL, Acergy og Statoil en kjøpsanbefaling.- Kongsberg Automotive Holding har utløst et kraftig kjøpssignal ved å bryte opp gjennom halslinjen i en omvendt hode-og-skuldre-formasjon. Aksjen har dessuten etablert en stigende trend, dette er signaler om positiv kursutvikling, sier Oddbjørn Windstad.- Den siste uken har aksjen falt markert tilbake og ser nå ut til å foreta en vellykket test av trendbunnen og halslinjen i den omvendte hode-og-skuldre-formasjonen. Det etterfølges typisk av kursoppgang. Kursmål: 5,50. Stop loss: 4,05/3,90, avslutter Windstad.Golden Ocean Group får et kursmål på 9,5/10/10,5 kroner og stop loss settes til 8,28/8,12/7,88 kroner. Royal Caribbean Cruises får et kursmål på 255/300 kroner et stop loss på 225/197 kroner, Acergy får et kursmål på 135/170 kroner et stop loss på 112/106/98 kroner mens Statoil får et kursmål på 132/143/150 kroner og et stop loss på 122 kroner.Apollo Markets' analyser har typisk en tidshorisont på noen dager til noen uker. Meglerhuset opererer med kursmål og stop loss for flere tidshorisonter, beregnet på tradingorienterte og mer langsiktige aktører.