I dagens rapport fra Apollo Markets omtales Songa Offshore som dagens case. Samtidig får Seadrill og Marine Harvest en kjøpsanbefaling.- Songa Offshore har brutt den lange fallende trenden, noe som indikerer at sentimentet rundt aksjen har snudd til positivt. Aksjen har også brutt motstanden på 26 kroner og med det utløst kjøpssignal. I tillegg er det etablert en stigende trend fra i sommer. Dette er signaler om positiv kursutvikling i et kortere perspektiv, sier Oddbjørn Windstad.- 26 kroner vil representere støtte dersom aksjen faller tilbake. Kjøp ned mot støtte og bunn av stigende trend gir typisk god risk/reward. Signal: Kjøp. Kursmål:32/34/36 Stop loss:24,20, avslutter Windstad.Kongsberg Automative får et kursmål på 5,50 og stop loss settes til 3,90 kroner, PGS får et kursmål på 82/95 kroner og stop loss på 68/62,90/57 kroner mens kursmålet på RCCL heves til 255/300 kroner mens stop loss settes til 197 kroner.Apollo Markets' analyser har typisk en tidshorisont på noen dager til noen uker. Meglerhuset opererer med kursmål og stop loss for flere tidshorisonter, beregnet på tradingorienterte og mer langsiktige aktører.