Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Terra Markets venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Aksjestrateg i Terra Markets, Fredrik Kvale. Foto: Finansavisen
Børs

I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Golden Ocean (8,20) - venter oppgang i rater gjennom fjerde kvartal. Vi tror tørrbulkmarkedet vil bedres gjennom fjerde kvartal særlig drevet av økt kinesisk etterspørsel. Ratene vil trolig utvikle seg positivt allerede ved utgangen av den nasjonale ferien i Kina som avsluttes 7. oktober. Golden Ocean har gjennom lange kontrakter sikret 75 prosent av inntektsestimatet for 2011 og 65 prosent for 2012. Vi estimerer NAV til 11,1 krone per aksje. Hovedrisikoen relaterer seg til svingninger i tørrbulkratene og utviklingen i dollar.• BW Offshore (11,70) - hever kursmål på gunstig salg og synergier. Vi publiserte på fredag en rapport på BW Offshore hvor vi konkluderte med en kjøpsanbefaling og kursmål på 15. Kursmålet ble hevet fra 11 kroner som følge av høyere enn ventet pris for APL-divisjonen og større synergier fra Prosafe Production-sammenslåingen. Med god kontantstrøm og gunstig balanse vil selskapet etter våre estimater komme i posisjon til å kunne betale utbytte tilsvarende 1,3 kroner per aksje fra 2011. En risikofaktor er tap av nye kontrakter og oppstarten av FPSO Pioneer. Videre knyttes det risiko til et fall i oljeprisen.Les også: - De må våkne om vi skal få et børsrally

Nyheter
Børs