I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Atea (50,25) - oppjustert estimater etter sterk kvartalsrapport. Vi har hevet EBITDA-estimatet for 2011 og 2012 med henholdsvis seks prosent og syv prosent i etterkant av kvartalsrapporten. Vi estimerer direkteavkastningen til mellom 5,2 prosent og 7,7 prosent for de neste to årene. Vårt DCF-baserte kursmål er på 67 noe som blinker aksjen ut som attraktiv på dagens nivå.• Aker Solutions (89,50) - positive nyheter ventes. Vi publiserte i går en oppdatering på Aker Solutions hvor vi hevet anbefalingen til kjøp og økte kursmålet fra 95 til 100. Vi venter flere positive nyheter fra selskapet i tiden fremover og at dette vil overskygge kutt i estimater i etterkant av rapporten. DCF, historiske multipler, og gjeldende prising av sammenlignbare selskap indikerer fair verdi av aksjen på mellom 100 og 117 kroner.