I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Kongsberg Automotive (4,25) - falt for mye i etterkant av kvartalstallene. Vi mener aksjen har falt for mye i etterkant av tredjekvartalsrapporten. Justert for engangseffekter var tallene kun marginalt svakere enn ventet. Kongsberg Automotive tok nye markedsandeler gjennom kvartalet, og vi mener selskapet er godt posisjonert for å møte den ventede markedsveksten i årene fremover. Vi har en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 6,30. Materialiserer en double dip seg, er papiret imidlertid ingen trygg havn.• Aker Solutions (88,00) - redusert usikkerhet i etterkant av resultatrapport. Aker Solutions la sist uke frem noe svakere tall enn ventet for tredje kvartal samtidig som det var forsiktig i sin beskrivelse av ventet aktivitetsnivå for 2011. Vi vil trolig ta ned estimatene noe i etterkant av rapporten, men verdiestimatet av aksjen bør ikke endre seg signifikant. DCF, historiske multipler, og gjeldende prising av sammenlignbare selskap indikerer fair verdi av aksjen på mellom 110 og 120 kroner per aksje. Vi er positive til aksjen i etterkant av resultatrapporten og vil heve kursmålet på aksjen fra 95.