I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Polarcus (5,85) - fullfinansiert og gunstig priset. Vi publiserte sist uke en rapport på Polarcus hvor vi konkluderte med en kjøpsanbefaling og kursmål 8,50. Etter vellykket plassering av nytt obligasjonslån og ny egenkapital er selskapet fullfinansiert. Vi er positive til seismikkmarkedet og venter en svak oppgang i prisene fra og med 2011.• Rygge-Vaaler Sparebank (95,00) - børsens billigste sparebank? Bankens egenkapitalbevis fremstår som helt feilpriset. Det tilkjennegis av en 2010-P/E på 7,3 og pris/bok-faktor på 0,69. Vi har et 6-måneders kursmål på 152. En oppside på 67 prosent i et lavrisikopapir gjør at vi vanskelig kan anbefale annet enn sterkt kjøp. Et bedre risk/reward-forhold enn dette skal man lete lenge for å finne.