Meglerhusets superportefølje

Pareto-strategene Herleif Håvik og Morten Johansen har brukt metoden til Warren Buffetts forbilde. Resultatet er forbløffende.

Pareto-strateg Herleif Håvik. Foto: Finansavisen
Børs

Et av Warren Buffetts forbilder, Benjamin Graham (1894-1976), er alle verdibaserte investorers far. Ifølge Finansvisen har Pareto-strategene Herleif Håvik og Morten Johansen designet en Graham-inspirert modell for å finne ut hvor godt investorlegendens prinsipper passer i det norske aksjemarkedet.Resultatet er meravkastning i 14 av 15 år, en årlig meravkastning på 16,8 prosentpoeng i gjennomsnitt, samt syv år med meravkastning over 20 prosentpoeng.Graham begrenset seg til tre kriterier; avkastning fra inntjening (earnings yield), utbytteyield og belåningsgraden.Grahams kriterier med poenggivning fra Pareto:

  • Earnings yield > 2 ganger tiårig risikofri rente: 1 poengEarnings yield > 2 ganger tiårig risikofri rente: 1 poeng
  • Earnings yield > 1,5 ganger tiårig risikofri rente: 0,5 poengEarnings yield > 1,5 ganger tiårig risikofri rente: 0,5 poeng
  • Utbytteyield > 0,66 ganger tiårig risikofri rente: 1 poengUtbytteyield > 0,66 ganger tiårig risikofri rente: 1 poeng
  • Utbytteyield > 0,5 ganger tiårig risikofri rente: 0,5 poengUtbytteyield > 0,5 ganger tiårig risikofri rente: 0,5 poeng
  • Bokført verdi* > samlet bruttogjeld: 1 poengBokført verdi* > samlet bruttogjeld: 1 poeng
  • Bokført verdi* > 0,66 ganger samlet bruttogjeld: 1 poengBokført verdi* > 0,66 ganger samlet bruttogjeld: 1 poeng
*ekskludert immaterielle verdier, goodwill2,5 poeng eller mer betyr at selskapet er med i porteføljen.Det finnes 14 norske aksjer i porteføljen nå, deriblant AF Gruppen, Cermaq, Ekornes, Farstad, Fred. Olsen Energy, Lerøy Seafood og Norway Pelagic.Les mer i Finansavisen.

Nyheter
Børs