Det meldes om at styret ved Oslo Børs på et møte 27.oktober har besluttet å ta opp aksjene til Multi Surface Solutions(MSS) til notering på Oslo Børs.MSS ble vedtatt nortert på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess 16.juni i år, men da selskapet ikke ble notert innen fristen søkte det på nytt.