Mens svenske, danske og finske sparere øker risikoen i sine aksje- og fondsporteføljer, går norske sparere mot strømmen og reduserer risikoen. Det viser Nordnets Nordiske Sparebarometer for tredje kvartal 2010.- Hovedgrunnen til at nordmenn er mer forsiktige er at det norske aksjemarkedet ikke har vært like godt i 2010. Mens øvrige nordiske markeder har vært blant de beste i Europa har Oslo Børs hengt etter. Dette gjør også at de norske sparerne blir mer forsiktige, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.Norske sparere har nå den soleklart høyeste kontantandelen i sine porteføljer med 16 prosent. Finske sparere har lavest kontantandel med kun seks prosent. Finnene har også den høyeste aksjeandelen i porteføljene, etterfulgt av danskene og med nordmenn på en tredje plass. Svenske har den laveste aksjeandelen, men sparer på den andre siden mest i fond.- I fjor kjøpte nordmenn i aksjer og aksjefond i bøtter og spann, mens vi nå har en fot på bremsepedalen. Oslo Børs har svingt mye i år, og har først den seneste tiden gitt positiv avkastning året sett under ett. Det har vært mye turbulens underveis som har påvirket de private sparerne, sier Skar.- Vi har sett tegn til økt risikovilje og optimismen mot slutten av tredje kvartal, og det blir interessant å se om dette vedvarer siden Oslo Børs nå brøt 400 og er på årsbeste, avslutter Skar.