Tidligere i dag kunne vi lese at Blom fikk et resultat etter skatt på 2,5 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot et negativt resultat på 3,1 millioner kroner i samme periode året før. Driftsinntektene beløp seg til 165 millioner kroner, sammenlignet med 203 millioner kroner i 3. kvartal 2009.- Etterspørselen etter selskapets kontraktsbaserte tjenester hvor offentlig sektor utgjør den største kundegruppen, har så langt i 2010 vært preget av fortsatt svak økonomi i en rekke av de land hvor vi har en vesentlig del av vår virksomhet. Det har midlertidig gitt et prispress for deler av virksomheten, samt forskyvninger av avrop på inngåtte rammekontakter. Omsetningen innen Geo Engeneering forventes å være lavere i 2010 enn i 2009, skriver Blom i rapporten.Investorene på Oslo Børs lar seg ikke skremme. Ni minutter etter at dagens handel tok til omsettes aksjen for 3,70 kroner, opp 10,77 prosent.