Nytt milliard-tap fra REC

Solselskapet REC greier over hodet ikke å hamle opp med analytikernes forventninger hva gjelder resultat etter og før skatt. EBITDA ser imidlertid solid ut. Oppdatert med analytikerkommentar kl. 08:40.

Konsernsjef Ole Enger på presentasjon av RECs resultat for Q1 2009 - Foto: Finansavisen
Børs
Selskapet Renewable Energy Corporation ASA melder om et resultat etter skatt på -896 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot -1.008 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på -176 millioner kroner.
Resultat per aksje ble -0,90 kroner, mot -1,27 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på -0,18 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble -1.003 millioner kroner, sammenlignet med -398 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på -234 millioner kroner.Driftsresultatet ble 155 millioner kroner, mot -665 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 63 millioner kroner.EBITDA landet på 827 millioner kroner sammenlignet med 450 millioner kroner i fjor og ventet 728 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 3.783 millioner kroner, sammenlignet med 2.160 millioner kroner i 3. kvartal 2009. Analytikernes forventninger lå her på 3.561 millioner kroner.- REC forventer en utnyttelsesøkning og sterkere operasjonelle ytelse i fjerde kvartal 2010. Videre forventer REC en positiv markedsutvikling også i fjerde kvartal 2010 med gjennomsnittlige salgspriser på linje med tredje kvartal, heter det i kvartalsrapporten selskapet.Solaktøren forklarer det svake resultatet før skatt med valutaeffekter.- Netto finansposter ble negativt påvirket av endringer i valutakurser og justering av verdi for konvertible obligasjonslån, skriver selskapet i Q3-rapporten.Selskapet skriver videre at de hadde netto finanskostnader på 1.158 millioner i kvartalet. De negative valutaeffekter var på 528 millioner kroner, negative effekter fra derivater på 64 millioner kroner og en negativ fair value-justering på konvertible obligasjoner på 357 millioner kroner.Det er videre klart at oppkjøringen på selskapets waferfabrikk i Singapore går raskere enn planlagt.Analytiker i Argo Securities, Henrik Schultz, jobbet fortsatt med tallene da HegnarOnline tok kontakt.- Ved første øyekast skuffet utviklingen i wafer-divisjonen og EBITDA-guidingen for fjerde kvartal noe, men hovedkonklusjonen er at det ser lysere ut for selskapet. Vi vil antagelig øke estimatene og gjenta kjøpsanbefalingen, sier Schultz til HegnarOnline. Han opererer med et kursmål på 30 kroner.