Oljeaktør fra knallrødt til solid pluss

Noreco forbedrer resultatet kraftig, sammenlignet med samme periode i fjor. Noreco ser også på mulige alternativ, inkludert salg av hele selskapet, fusjon eller salg av eiendeler for å få fram verdipotensialet i selskapets eiendeler.

Flammen fra brønntest på Huntington, der Noreco er partner
Børs
Oljeselskapet Noreco (Norwegian Energy Company) melder om et resultat etter skatt på 167 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot -134,13 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,69 kroner, mot -0,85 kroner ved samme korsvei i fjor.Olje- og gassproduksjonen i tredje kvartal utgjorde 10.225 fat oljeekvivalenter (oe) per dag, som er en nedgang fra 13.125 fat i foregående kvartal, hovedsakelig som følge av lavere bidrag fra oljefeltene Brage og Siri.Gjennomsnittlig realisert pris var 74,4 dollar per fat oljeekvivalenter.Resultatet før skatt ble 17 millioner kroner, sammenlignet med -326,38 millioner kroner året før.Driftsresultatet (EBTIDA) ble 327 millioner kroner, mot -50,54 millioner kroner året før, mens EBIT kom inn på 143 millioner mot -171 millioner kroner i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 432 millioner kroner, sammenlignet med 355,08 millioner kroner i 3. kvartal 2009.Noreco inngikk i september avtale om salg av feltene Oselvar og Enoch til Marubeni Corporation for 43 millioner dollar. Transaksjonen forventes å gi en regnskapsmessig gevinst på om lag 5 millioner dollar når den blir gjennomført. Transaksjonen er ikke inkludert i tallene for tredje kvartal 2010.
Styret og ledelsen i Noreco har besluttet å iverksette en bred gjennomgang av selskapets strategiske alternativ i den hensikt å fremme aksjonærverdiene i selskapet, opplyser selskapet i dagens rapport.Beslutningen kommer etter en nøye vurdering av Norecos selskapsverdi, sammenlignet med selskapets egen interne verdivurdering av sin portefølje.- Gjennomgangen skal kartlegge alle mulige alternativ, inkludert salg av hele selskapet, fusjon eller salg av eiendeler for å få fram verdipotensialet i selskapets eiendeler og derigjennom maksimere aksjonærverdiene, heter det i rapporten.Noreco understreker overfor aksjonærer og andre interessenter at det ikke er sikkert at den strategiske gjennomgangen vil resultere i en spesifikk strategisk eller finansiell transaksjon. Det er heller ikke utarbeidet en konkret tidsplan for gjennomføring.Noreco har i denne prosessen engasjert Bank of America Merrill Lynch og SEB Enskilda AS som finansielle rådgivere.Her er og fra Noreco