Oljeselskapet PA Resources melder om et resultat etter skatt på 139,17 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2010, mot 24,70 millioner svenske kroner i samme periode året før.Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 88,10 millioner svenske kroner.Resultat per aksje ble 0,22 svenske kroner, mot 0,08 svenske kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,10 svenske kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 315,13 millioner svenske kroner, sammenlignet med 115 millioner svenske kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 132 millioner svenske kroner.Driftsresultatet ble 94,33 millioner svenske kroner, mot 247 millioner svenske kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 112 millioner svenske kroner.Driftsinntektene beløp seg til 529,95 millioner svenske kroner, sammenlignet med 697 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2009. Analytikernes forventninger lå her på 530 millioner svenske kroner.Oljeselskapet har falt nesten 80 prosent på Oslo Børs i løpet av de siste 12 månedene, men den siste måneden har aksjen hevet seg med rundt 10 prosent.