Oslo Børs VPS melder om et resultat etter skatt på 54,5 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot minus 948,1 millioner kroner i samme periode året før. I fjor tynget nedskrivninger på over én milliard krnoer.Resultat per aksje ble 1,27 kroner, mot minus 22,05 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 75,8 millioner kroner, sammenlignet med minus 931,6 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 70,8 millioner kroner, mot minus 934,6 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 209,8 millioner kroner, sammenlignet med 221,4 millioner kroner i 3. kvartal 2009."Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2009 og 2010, påvirker inntektene i 2010. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter/priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode", heter det i raporten.Her erog