Olje- og gasselskapet Panoro Energy melder at de vurderer å refinansiere gjeld med en obligasjonsutstedelse til 140 millioner dollar. Per i dag har selskapet totalt utestående ca 125 millioner dollar.Majoriteten av NEC01-eierne har på forhånd gitt sin aksept til forslaget og tilbakekjøp, og Pareto Securities vil være hovedtilrettelegger for obligasjonsutstedelsen.