PCI Biotech Holdning ASA melder om et resultat etter skatt på 1,9 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot minus 3,3 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultatet ble 1,0 millioner kroner, mot minus 4,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 5,6 millioner kroner, sammenlignet med 2,8 millioner kroner i 3. kvartal 2009.Her er .