Merck melder om et resultat etter skatt på 371,7 millioner dollar i 3. kvartal 2010, mot 3,42 milliarder dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,11 dollar, mot 1,61 dollar ved samme korsvei i fjor. Thomson Financial ventet et resultat pr aksje på 0,82 dollar. Merck gjentar guidingen om en høy årlig vekst i resultat pr aksje frem til 2013.Resultatet før skatt ble 497,7 millioner dollar, sammenlignet med 5,07 milliarder dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 11,12 milliarder dollar, sammenlignet med 6,04 milliarder dollar i 3. kvartal 2009. Her var det på forhånd ventet driftsinntekter på 11,24 milliarder dollar.Merck høyner guiding for driftsinntektene for 2010 fra 45,4 til 46,1 milliarder dollar, mot ventet 45,6 milliarder dollar.Her er