Selskapet Protector Forsikring melder om et resultat etter skatt på 77 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 44 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,90 kroner, mot 0,78 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 76,5 millioner kroner, sammenlignet med 50 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 89,4 millioner kroner, mot 65,2 millioner kroner året før.- Driftsresultatet drives av en sterk combined ratio (89,9% ) og en sterk finansavkastning (3,7%). Avkastningen på selskapets solvenskapital hittil i år utgjør 18 % med en normalisert finansavkastning (3,9%), skriver selskapet i meldingen.Driftsinntektene beløp seg til 189 millioner kroner, sammenlignet med 142 millioner kroner i 3. kvartal 2009.
- Det forventes et akseptabelt resultat i Q4. Totalt for året forventes det et driftsresultat på 180 millioner kroner, en volumvekst på 12% og en netto combined ratio på 91%. Er resultatene ihenhold til forventningene forventes det et utbytte på en krone per aksje for regnskapsåret 2010. Vi har et optimistisk syn på Q1 2011, heter det i rapporten.Her er og fra Protector Forsikring