Forvalter Ragnhild Wiborg i hedgefondet Consepio mener man må være forberedt på volatile børser som følge av usikkerheten rundt utviklingen av verdensøkonomien, skriver Finansavisen. Hun peker likevel på flere selskap og sektorer hun venter vil utvikle seg positivt.- Fortsatt grei vekst i Asia gir høy aktivitet for Wilh. Wilhelmsen, som fortsatt er en undervurdert aksje, sier Wiborg.- Telekomaksjer er greie å ha, og selskapene deler også ut utbytte, sier Consepio-forvalteren.Wiborg trekker også frem selskaper innen farmasi og gull, blant annet et billig selskap med mye potensial.