Aker Seafoods melder om et resultat etter skatt på minus 10 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 99 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble -0,12 kroner, mot 2,04 kroner ved samme korsvei året før.Resultat før skatt ble minus 16 millioner kroner, mot 136 millioner kroner i 3.kvartal 2009.Driftsinntektene beløp seg til 681 millioner kroner, sammenlignet med 609 millioner kroner i 3. kvartal 2009. Selskapet mener økningen skyldes fra økt fangstvolum, økt foredling og økte priser.Her erog