Aker Biomarine opplyser ifølge Reuters at datterselskapet Trygg Pharma, Inc. har startet rekruttering av pasienter til en klinisk fase III-studie. Denne skal undersøke effekten av AKR 963 - en legemiddelkandidat som er utviklet for behandling av pasienter med alvorlig hypertriglyseridemi (en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer).Administrerende direktør Aaron Kramer i Trygg Pharma vil ikke si noe om når studien ventes fullført.