I dagens rapport fra Nordea forteller sjeføkonom Steinar Juel hva vi kan forvente oss av dagens makronyheter fra USA.- Dagens foreløpige amerikanske BNP-tall for 3. kvartal er viktig input når sentralbanken Federal Reserve neste uke skal ta stilling til nye kvantitative lettelser. Overraskelser kan derfor gi markerte markedsreaksjoner, sier Juel.- Både vi og konsensus venter å se en BNP-vekst på 2,0 prosent fra kvartal til kvartal. Det er noe høyere enn det vi ventet ved inngangen til kvartalet. Privat forbruk synes å ha vokst sterkere enn ventet, anslagsvis med 2,5 prosent fra kvartal til kvartal. Vi må tilbake til 4. kvartal 2006 for å finne en like høy forbruksvekst, sier Juel.- Ellers vil trolig økte lagerinvesteringer også dette kvartalet bidra til BNP-veksten, med anslagsvis 0,7 prosentpoeng, mot 0,9 i foregående kvartal. Det er BNP-vekst eksklusive lagerinvesteringer som er viktig for bedømmingen av hva som er underliggende BNP-vekst, avslutter Juel.