Klokken 14:00 slapp Norges Bank sin rentedom. Absolutt ingen trodde på noen endring. Det ble det heller ikke. Derimot var spenningen større i forhold til hva sentralbanken ville gjøre med sin rentebane.Rentebanen BLE nedjustert med inntil 31 basispunkter (september 2011).
Her ser du oversikten
  • Dollar: 5,90 (5,88)Dollar: 5,90 (5,88)
  • Euro: 8,14 (8,13)Euro: 8,14 (8,13)
  • Pund: 9,33 (9,32)Pund: 9,33 (9,32)
  • Svensk krone: 0,87 (0,87)Svensk krone: 0,87 (0,87)
."En nedjustering på om lag 20-30 basispunkter i løpet av 2. halvår i 2011 burde dermed ikke føre til noen større bevegelser verken i rente- eller valutamarkedet", skriver Handelsbanken i morgenrapporten. men legger til:"Bevegelsene kan bli større dersom Norges Bank avviker mye fra markedsforventningene. Vi tror risikoen ligger på oppsiden; at rentebanen ikke blir nedjustert like mye som markedet synes å forvente."Slik går kronen etter rentedommen (noteringene i parentes er fra klokken 13:00):