Klokken 14:00 slipper Norges Bank sin rentedom. Absolutt ingen tror på noen endring. Derimot er spenningen større i forhold til hva sentralbanken gjør med sin rentebane. Nye renteprognoser offentliggjøres i pengepolitisk rapport 3/10.Analytikere tror ikke på store markedsreaksjoner ved lavere rentebane, idet markedet allerede priser inn lavere renter, melder Reuters."En nedjustering på om lag 20-30 basispunkter i løpet av 2. halvår i 2011 burde dermed ikke føre til noen større bevegelser verken i rente- eller valutamarkedet", skriver Handelsbanken i morgenrapporten, men legger til:"Bevegelsene kan bli større dersom Norges Bank avviker mye fra markedsforventningene. Vi tror risikoen ligger på oppsiden; at rentebanen ikke blir nedjustert like mye som markedet synes å forvente."Slik går kronen ved 13-tiden:
  • Dollar: 5,88Dollar: 5,88
  • Euro: 8,13Euro: 8,13
  • Pund: 9,32Pund: 9,32
  • Svensk krone: 0,87Svensk krone: 0,87