Sparebank 1 Nord-Norge melder om et resultat etter skatt på 611 millioner kroner i tredje kvartal 2010, mot 548 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 760 millioner kroner, sammenlignet med 671 millioner kroner året før.Netto ente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg til 1.485 millioner kroner, sammenlignet med 1.508 millioner kroner i tredje kvartal 2009.Her erog .