Styret i Helgeland Sparebank har ifølge en børsmelding ansatt foretaksdirektør Jan Erik Furunes som ny administrerende banksjef etter Arnt Krane.Furunes (54) har høyskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og informasjonsteknologi, samt informasjonsledelse fra NTNU.Han kommer til banken fra stillingen som foretaksdirektør i Helgelandssykehuset HF. Han har tidligere innehatt stillinger ved Høyskolen i Bodø, Nordlandsforskning, Norsk Data, Norsk Jernverk, Arbeidsmarkedsetaten og Statens Datasentral. Videre har han erfaring fra fylkestinget i Nordland og ulike styreverv lokalt og nasjonalt blant annet innen helsenett, næringsutvikling og innovasjon.Furunes vil tiltre som administrerende banksjef 1. april 2011.